Monumentale gebouwen, een landgoed en kleine natuurwonderen

Mesch en landgoed ‘De Waardhoff’

Binnen deze excursie openbaart het landschap zich onder andere bij het ‘Uitzichtpunt Mescherheide’ in al zijn facetten. In de monumentale gebouwen van Mesch, de meanderende Voer en het landgoed ‘De Waardhoff’ wordt de ontstaansgeschiedenis in relatie met de omgeving goed zichtbaar. Kleine natuurwonderen hebben zich op de warme zuidhellingen kunnen ontwikkelen en worden voor onze ogen zichtbaar.

 

‘De Waardhoff’ is een particulier natuurgebied dat vrij toegankelijk is en genoemd naar het voormalige café onder aan de heuvel. Vanaf de Waardhoff kijkt men uit over Mesch en de Haspengouw in België. Het is opgebouwd uit een bloemrijk grasland met fruitbomen, een kalkgrasland, hellingbos en bloemenakkers. De variatie aan biotopen is er groot met broedstoven voor Groot vliegend hert (de grootste Nederlandse keversoort), voorjaarsbloeiers als look zonder look met de oranjetip, de peen met de koninginnenpage, dassen met hun latrines, hazelwormen, reeën en hazen, bloemrijke akkers met putters en hoog in de lucht vliegende roofvogels loerend op een prooi. Een wintertelling leverde 34 soorten vogels op, waaronder de kramsvogel, koperwiek, veldleeuwerik en geelgors.

Na de insnijdingen die de Maas en de Voer veroorzaakten, woonden hier jager verzamelaars, die tijdens de tijdelijke kampementen vuursteen wonnen voor de handel. In en vanaf de Romeinse tijd zijn er vele verbindingswegen en routes ontstaan.

De moeite waard zijn de gebouwen in Mesch: In de Laathof vond administratie en rechtspraak plaats en werden tienden (van de oogst) geheven. Typische hoeves uit de 18e-eeuwse zijn De Voerhof en ‘Op den Dries’. De Sint-Pancratiuskerk stamt uit de 9e eeuw en bevat een met breuksteen gemetselde muur met een uniek visgraatmodel. Bij de hoefsmederij uit de 18e eeuw worden in september nog demonstraties gegeven van het beslaan van paarden.

 

Startpunten:

1 Feesthoeve De Laathof, Langstraat 3, 6245 KK Mesch
2 Café ’t Piepke, Kerkplein 22, 6245 KH Mesch-Eijsden
3 Restaurant Op de Hej, Heiweg 6, 6265 NL, Sint Geertruid
4 2 Campings naast restaurant Op de Hej (Heiweg) te Sint Geertruid

 

Ga met ons mee de natuur in!

Klik hieronder voor meer informatie of om meteen een excursie te regelen.