Voerstreek

Soms lijkt het alsof de tijd in de Belgische Voerstreek net over de grens van Zuid-Limburg stil is blijven staan. Dat komt omdat het aantal inwoners sinds 1830 gedaald is en veel oude beroepen nog steeds worden uitgeoefend. Het is daarom een oase van landelijke rust en schoonheid, waar men de authentieke sfeer uit het midden van de twintigste eeuw nog kan ervaren.  

Deze pittige, grensoverschrijdende wandeling brengt ons van Noorbeek, een van Limburgs mooiste dorpjes, naar St. Martensvoeren in België. In Noorbeek bekijken we de St.- Brigidakerk, liggend op een kerkheuvel en omgeven door een kerkhof met grafstenen uit de 17e eeuw. Verderop zien we enkele voorbeelden van vakwerkhuizen. Via een mooi golvend landschap door het leefgebied van de zeldzame hazelmuis, ook wel het “aapje van het zuiden” genoemd, wandelen we naar St. Martensvoeren. We komen via een holle weg door een mooi hellingbos in deze plaats, die gelegen is in het dal van de Voer. Dit dal wordt door een door de Duitsers in WO I aangelegd spoorwegviaduct overspannen.  De treinen komen langs op een hoogte van ongeveer 18 m. De St.-Martinuskerk met delen uit de 12e eeuw  is zeker een bezoekje waard. Op de terugweg naar Noorbeek wandelen we door natuurreservaat Altembrouck. Mede door de kalkrijke ondergrond die zo’n 100 tot 65 miljoen jaar geleden ontstaan is in een ondiepe tropische zee, komt hier veel bijzondere flora voor, zoals de  gulden sleutelbloem, de beemdkroon, het grasklokje en verschillende soorten orchideeën. Daarnaast is dit gebied ook een eldorado voor de fauna. Naast grotere zoogdieren zoals das, vos, ree en wild zwijn komen in dit gebied ook de wijngaardslak en de levendbarende hagedis voor. In en nabij de beekjes en riviertjes leven o.a. bevers, libellen, salamanders, padden, rietvoorns en forellen. Vogelaars hebben de kans om buizerds, rode wouwen, oehoes en steen- en bosuilen te spotten. 

Startpunt:

Parkeerplaats Burgemeester Bogmanplein, 6255 AGNoorbeek

Eiland van Ubachsberg

Ooit een eiland zonder water bezocht? Met daarop het eerste zandstrand van Nederland en wat deed de Maas hier? Op Vrouwenheide (gemeente Voerendaal) ligt dit bijzondere maar voor velen onbekende geologisch monument: het eiland van Ubachsberg dat een grote rol heeft gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van het Limburgse landschap.

Even verder ligt de Putberg, beroemd om zijn voorjaarsflora. In dat seizoen kleurt en geurt het naar speenkruid, maarts viooltje, bosanemoon, daslook, bosroos en vele andere planten. Maar de Putberg heeft nog andere gezichten. Wie geluk heeft kan zomaar een zacht klokje horen klingelen, het geluid van de vroedmeesterpad, waarvan de grootste kolonie van Nederland zich hier bevindt. Onderaan de helling ontspringt zelfs een bronnetje in dit natura 2000 gebied.

Hier ontvouwt zich ook een enorme groeve met restanten van kalkovens. Relicten van een industrie die even opbloeide en weer geheel is verdwenen: de winning en verwerking van kalksteen ten behoeve van metsel- en pleisterkalk.

Voel je de grond schudden? Dat is niet omdat de boeren verkeerd ploegen. Zij doen dat met de hoogtelijnen mee, zodat er minder erosie is. Wel lopen wij over de Kunrade breuk, een van de vele breuken die dit landschap zijn opmerkelijke reliëf gaven.

Op het hoogste punt hebben we via een prachtig droogdal uitzicht op Heerlen: een stad met veel gezichten: Van Romeins trefpunt op de kruising van heerbanen via versnipperde agrarische dorpen naar een ‘booming city’ ten tijde van de steenkoolwinning. Wat zien wij hiervan nog terug?

Het is duidelijk: afwisseling en verrassende vergezichten zijn dé ingrediënten van deze excursie.

Startpunten:

1 De Bernardushoeve, Mingersborg 20-22, 6367 JX Voerendaal
2 Daelsweg, Voerendaal onder aan de Putberg.

 

 

 

 

 

 

Borgharen aan het (hoog)water

Eeuwenlang bepaalde de Maas het ritme van het dagelijkse leven in het Maasdal. Op het laagterras, dat ongeveer 12.000 jaar geleden gevormd werd, was het goed wonen. De naam Borgharen zegt mogelijk iets over die plaats met de woorden borg (kasteel) en haar (zandige heuvelrug). Rond kasteel en kerk is het agrarische dorp ontstaan te midden van akkers en weilanden.

Met uw gids maakt u kennis met restanten van oude, agrarische landschapselementen, het kasteel en haar prachtig gerestaureerde boerenhoeve. De inwoners van het dorp waren destijds pachter van de grond rond het kasteel of loonarbeider. Nadien ontstonden er familiebedrijven, landbouw en veeteelt. In de winter werd veel thuiswerk gedaan bijvoorbeeld mandenvlechten. De oevers van de Maas leverden hiervoor het riet en de wilgen – tenen. Het oorspronkelijke karakter is nog goed herkenbaar.  De ‘nieuwbouwwijk’ heeft een aparte plek gekregen.

De werkzaamheden rondom dit Grensmaasproject leverden ook een mooie archeologische vondst op namelijk ‘het paardenkerkhof’. De 64 gevonden skeletten zijn wellicht te linken aan gevechten tijdens de 80 jarige oorlog (1568-1648) of aan de Franse belegering van Maastricht in 1673 door Zonnekoning Lodewijk XIV. De vindplaats is momenteel gemarkeerd met prachtig gestileerde keien. Een skelet is nog te bezichtigen in het nabije dorp Itteren bij hoeve ‘Hartelstein’.

Borgharen is ingesloten door het Julianakanaal en de Maas. Wij kunnen de monumentale sluisstuw van Borgharen bezoeken met de aftakking van de Maas naar het Julianakanaal.

De Maas is fungeert vanaf 1839 als de grens tussen Nederland en België. Voor de natuurgenieter waren het water van de Maas en de akkers en weilanden, bepalende factoren. Nu wordt dit genieten bepaald door de zogenaamde ‘nieuwe natuur’ waar wij langskuieren.

Startpunten:

1 kerk van Borgharen, Dorpsstraat 48
2 sluis van Borgharen, sluisdijk 61, Maastricht.  Voor degene die er graag een doorstapwandeling van willen maken

 

 

 

Leudal

Het stof der eeuwen is neergeslagen in het hooggelegen dekzandgebied van het Leudal met sporen uit roerige perioden. Het geluid van (water)molenaars in de zeven beken die het gebied doorsnijden, de soldaten, de hebzuchtige hoge heren is verstomd. Het 900 ha grote natuurgebied is het domein geworden van bezoekers en spelende kinderen.

Door de ligging in een landschap met Maasterrassen en vrij grote hoogteverschillen, stromen de beken snel. Het laten hermeanderen is nog lang niet afgerond. Aan het herstel van een natuurlijke waterhuishouding in het Leudal en omgeving zitten nog meer problemen vast, zoals de noodzakelijke vispassages bij de molens. Bekende watermolens zijn: de Sint-Elisabethsmolen (onlangs gerestaureerd), de Leumolen of Sint-Ursulamolen en stroomafwaarts in Neer de Friedesse Molen.

De beekdalen zijn opvallend diep in het zand ingesneden; de vegetatie is er zeer gevarieerd mede vanwege de optredende kwel. Daar treffen wij elzenbroek en berkenbroek aan met soorten als goudveil, dotterbloem en waterviolier. In poelen en moerasjes groeien slangenwortel, zegge soorten, gagelstruwelen en adderwortel. Op betrekkelijk voedselarme plekken in het beekdal bloeien in het voorjaar de slanke sleutelbloem, bosanemoon, dalkruid en lelietjes-van-dalen.

Bijzondere vogelsoorten zijn de zwarte,  groen en middelste bonte specht, goudvink, grote gele kwikstaart, sperwer en boomvalk. Bovendien zijn er ijsvogels te vinden, die in het gebied met steile zandoevers en visrijke beken een ideale habitat hebben.

Naast de landduinen, heidevelden en bosvennen zijn er (prehistorische) graf- of urnen-heuvels. Deze liggen nabij de kern Heythuysen en zijn ontstaan tussen 1100-600 jaar voor Christus (uit de brons- en ijzertijd). Volgens een verhaal ligt in een opvallende berg (Groaveberg) een heks (gravin) begraven. Zij is zo massief bedekt dat haar geest nooit meer boven kon komen.

Startpunten:

1 Bezoekerscentrum St. Elisabethsmolen, Roggelseweg 56, Haelen
2 café de Busjop, Busschopsweg 9, 6093 AA Heythuysen

 

 

 

 

 

Mesch en landgoed ‘De Waardhoff’

Binnen deze excursie openbaart het landschap zich onder andere bij het ‘Uitzichtpunt Mescherheide’ in al zijn facetten. In de monumentale gebouwen van Mesch, de meanderende Voer en het landgoed ‘De Waardhoff’ wordt de ontstaansgeschiedenis in relatie met de omgeving goed zichtbaar. Kleine natuurwonderen hebben zich op de warme zuidhellingen kunnen ontwikkelen en worden voor onze ogen zichtbaar.

 

‘De Waardhoff’ is een particulier natuurgebied dat vrij toegankelijk is en genoemd naar het voormalige café onder aan de heuvel. Vanaf de Waardhoff kijkt men uit over Mesch en de Haspengouw in België. Het is opgebouwd uit een bloemrijk grasland met fruitbomen, een kalkgrasland, hellingbos en bloemenakkers. De variatie aan biotopen is er groot met broedstoven voor Groot vliegend hert (de grootste Nederlandse keversoort), voorjaarsbloeiers als look zonder look met de oranjetip, de peen met de koninginnenpage, dassen met hun latrines, hazelwormen, reeën en hazen, bloemrijke akkers met putters en hoog in de lucht vliegende roofvogels loerend op een prooi. Een wintertelling leverde 34 soorten vogels op, waaronder de kramsvogel, koperwiek, veldleeuwerik en geelgors.

Na de insnijdingen die de Maas en de Voer veroorzaakten, woonden hier jager verzamelaars, die tijdens de tijdelijke kampementen vuursteen wonnen voor de handel. In en vanaf de Romeinse tijd zijn er vele verbindingswegen en routes ontstaan.

De moeite waard zijn de gebouwen in Mesch: In de Laathof vond administratie en rechtspraak plaats en werden tienden (van de oogst) geheven. Typische hoeves uit de 18e-eeuwse zijn De Voerhof en ‘Op den Dries’. De Sint-Pancratiuskerk stamt uit de 9e eeuw en bevat een met breuksteen gemetselde muur met een uniek visgraatmodel. Bij de hoefsmederij uit de 18e eeuw worden in september nog demonstraties gegeven van het beslaan van paarden.

 

Startpunten:

1 Feesthoeve De Laathof, Langstraat 3, 6245 KK Mesch
2 Café ’t Piepke, Kerkplein 22, 6245 KH Mesch-Eijsden
3 Restaurant Op de Hej, Heiweg 6, 6265 NL, Sint Geertruid
4 2 Campings naast restaurant Op de Hej (Heiweg) te Sint Geertruid

 

Glana Nova

Elfjes hebben het momenteel nog niet zo gemakkelijk in het Geleenbeekdal. Waar je verstoppen langs een zo drastisch vernieuwde beek? Ooit konden ze door de lucht zigzaggen als vleermuizen. Maar de bomen waarop ze zich oriënteerden waren opeens weg. Misschien schuilen ze nu in de rietkragen van poelen die mensen met grote machines tussen de nieuwe meanders hebben gestrooid

 

De Geleenbeek is de meest Limburgse van alle beken in Limburg. Zij ontspringt in Benzenrade bij Heerlen en mondt na 45 km uit in de Maas bij Stevensweert. Voor ruim een kwart van die totale lengte, over 12 km, stroomt zij langs en door de gemeente Sittard-Geleen. Ongeveer de helft zal aan het eind van 2019 zijn vernieuwd en vervolgtrajecten zijn in voorbereiding. Het beekdal is uitgeroepen tot Natura 2000-gebied en daarvan zullen op termijn planten dieren, mensen en elfjes profiteren.

 

Het gebied geldt als een van de oudste cultuurlandschappen van Nederland. Aan dat besef  heeft de opgraving van een bandkeramische nederzetting in het Janskamperveld, Geleen,  1990-’91 mede bijgedragen. De vruchtbare grond, het water en de geleverde waterkracht brachten leven en welvaart. Nederzettingen, villa’s, kastelen verrezen en uit allerlei periodes zijn sporen achtergebleven in de bodem. Een deel is tevoorschijn gekomen tijdens de uitvoering van het project Corio Glana en zal vanaf mei 2019 permanent worden tentoongesteld langs deze route (eerder al werden het Licinius- en Glanismonument en de prinsessenbomen en -banken geplaatst).

De beschrijving van de route is zowel als boekje alsook digitaal beschikbaar. Naast natuur en archeologie krijgen gebouwen en monumenten uit de voorbije eeuw ruime aandacht.

 

Startpunten:

1 NS-station 6131 AT Sittard
2 Ophovenerhof Molenweg 57, 6133 XM Sittard
3 Raadhuisplein 6151 CV Munstergeleen.

 

Excursies voor jeugd met ouders of grootouders

Denk hierbij aan verjaardagsfeestjes, communiefeesten, familiedagen, familiereünies, moederdag, vaderdag of gewoon een gezellige actieve gezinsdag tijdens een weekend of in de vakantie. De jeugd wordt ‘getrakteerd’ op leuke, spánnende, óntspannende en leerzame natuur-doe-activiteiten. We kunnen verklappen dat de ouders en grootouders die dag het állermeeste genieten.

In Zuid-Limburg zijn er talrijke gebiedjes waar IVN-jeugdbegeleiders een gevarieerde excursie op touw kunnen zetten. De wandelafstand van zo’n excursie is 3 tot 6 km, afhankelijk van de leeftijd van de deelnemertjes. Onderweg wordt regelmatig gestopt om een activiteit uit te voeren of om een meegebracht boterhammetje te eten.

Het is belangrijk dat de jeugdbegeleider vooraf het aantal kinderen weet en van welke leeftijd ze zijn. Er kunnen maximaal 10 kinderen per excursie deelnemen. Is de groep groter, dan moet er een tweede jeugdbegeleider ingezet worden.

Startpunten:

 1. De Romeinse Vallei

*  Parkeerplaats sporthal, Wijngracht 9, 6351 HJ Bocholtz (Gemeente Simpelveld)

*  Horecagelegenheid Hoeve Scholtissenhof, Heiweg 1, 6351 HP Bocholtz (Gemeente Simpelveld)

 1. De omgeving van de Heimansgroeve in het Geuldal, Birversbergweg 20 Vijlen 
 1. De omgeving van Simpelveld

 2. Het Vijlenerbos, Epenerbaan 1 Vaals

 3. Stokhem langs de Geul, Stokhem 38, 6321 PG Wijlre, gemeente Gulpen-Wittem

Kabouterpad Velden

De afgelopen jaren is er veel veranderd in het buitengebied bij Velden-Schandelo. Voor kinderen is het een interessant en leerzaam gebied geworden; voor de allerkleinsten is er een kabouterbos om te ontdekken en om in te spelen.

De bij veel ouderen bekende scharrelvarkensbedrijven van de families Geelen, waar men met de kinderen langs de biggetjes liep en de terreinen van de familie Soberjé zijn veranderd in landgoederen. Hierdoor zijn oude paden weer opengesteld en zijn nieuwe ontstaan. Door dit “Ommetje” te lopen ziet men hoe mooi de omgeving van Velden is en hoe de nieuwe landgoederen daaraan bijdragen. U loopt over oude kerkpaden, door nieuwe natuurterreinen en langs historische gebouwen.

Langs de route zijn informatieborden en rustbanken geplaatst. Je komt verschillende dingen te weten over de bomen, kruidige planten en boerderijdieren. Zo zijn er onderweg bijzondere paardenrassen, maar ook koeienrassen en Soay-schapen te zien! En niet te vergeten de Boskabouters, die een oogje in het zeil houden.

Startpunten:

Natuurpad ‘Volg de Das’ aan Bong 14A in Velden,
Knooppunt 18 naar knooppunt 81 

 

Stammenderbos

Ontdek deze groene parel en het leefgebied van de korenwolf, das, ijsvogel en het vliegend hert. Wandel langs boomgaarden, graslanden en hellingbossen. Langs de meanderende Geleenbeek vind je poelen, heggen en graften. Speur naar de ijsvogel en verbaas je over de bollen maretak in de bomen. Dit natuurgebied, dat onder beheer van Natuurmonumenten valt, herbergt de mooiste Beukenbossen van Nederland.

Dit landschap was 5 miljoen jaar geleden een vlakte op zeeniveau toen de zee zich terugtrok. De Maas stroomde breed door een wirwar van beddingen. Ruim 2 miljoen jaar geleden kwam de riviervlakte omhoog en verplaatste de Maas zich van Oost naar West waardoor duidelijke traptreden in het landschap ontstonden. Dat zijn de terrassen waarin beken en rivieren zijn uitgeslepen. Zo ontspringt de Geleenbeek, die veelvuldig te zien is, in een put op een boerenerf in Benzenrade waarna ze na 37 km in Roosteren in een grindgat in de Maas uitmondt.

In vroeger tijden waren de Bokkenrijders in dit gebied gevreesd als een bende dieven, afpersers en plegers van gewelddadige berovingen. De naam Sweikhuizen is afkomstig van Zweihuizen met het Stammenhof als boven huis en de Biesenhof als Benedenhuis.

 

Startpunten:

 1. Restaurant / brasserie Biesenhof, Biesenweg 1, 6164 RB Geleen 
  2. Gasterie de Bokkereyer, Bergstraat 1, 6174 RN Sweikhuizen
  3. Kasteel Terborgh, Heisterbrug 119, 6365 CC Schinnen 

Alle 3 met ruime parkeerplaats.

 

De Romeinse Vallei

Toen lang geleden een groepje gepensioneerde en welgestelde Romeinse krijgslieden door dit gebied trokken, op zoek naar een geschikte woonplek, konden ze hier hun eigen ogen niet geloven. Een bos, met een verbazingwekkende variatie aan bomen, deed hen versteld staan! Dan móest de ondergrond heel erg vruchtbaar zijn… Ze verkenden het gebied en ontdekten niet alleen dat de grond zeer vruchtbaar was, maar ook dat er kalksteen in zat. Hárde kalksteen, waarmee ze grote stevige villa’s konden bouwen.

De ligging ten opzichte van de nabij aangelegde Romeinse wegen was ideaal; Aken, Maastricht en Heerlen lagen binnen handbereik. De Romeinen besloten zich hier te vestigen, gingen aan de slag, kapten bomen en staken struiken in brand…. een machtig vuur… Een gedeelte van de vrijgekomen grond gebruikten ze als akkerland. Dank zij de kalkrijke ondergrond kon er zelfs twee keer per jaar geoogst worden. Dat hun woon-, werk- en rustplek precies op de huidige landsgrens tussen Duitsland en Nederland lag, konden de Romeinen toen niet weten. Dank zij de diverse opgravingen en de vondsten in dit gebied, weten we dat de doden in askisten werden begraven, op zichtafstand van de villa’s. De zandstenen sarcofaag van Bocholtz is daar een bekend voorbeeld van.

De akker- en weidegronden zijn nog steeds in gebruik; zij vormen met de bosjes en wegbermen een prima woon- en leefgebied voor een diversiteit aan planten en dieren. In het voorjaar kan men genieten van overvloedig bloeiende en geurende meidoornbloesem en met een beetje geluk hoor je er het hoogste lied van de veldleeuwerik.

De ontstaansgeschiedenis toont nog meer sporen uit het verleden. Láng voordat de Romeinen zich hier vestigden, stroomde er de Oostmaas en liet de zacht glooiende hellingen en het Maasgrind achter. Recenter is het verdedigingswerk uit de Middeleeuwen, de Aachener Landgraben. Je kunt de Landgraben bijna voelen onder je voeten.

De vroegere spoorlijn, aangelegd in 1853 tussen Maastricht en Aken, doorkruist het gebied. Nu maakt de ZLSM gebruik van een gedeelte van deze spoorlijn met de toeristische Schienenbus Simpelveld-Vetschau.

De Duitse Westwall, de verdedigingslinie uit de 2e wereldoorlog is zichtbaar in de vorm van de betonnen ‘drakentanden’. 

Startpunten:

 1. Parkeerplaats sporthal, Wijngracht 9, 6351 HJ Bocholtz (Gemeente Simpelveld)
  2. Horecagelegenheid Hoeve Scholtissenhof, Heiweg 1, 6351 HP Bocholtz (Gemeente Simpelveld).

 

K